ÜYE PANELİ

Kullanıcı Adı :

Şifre :

+ Yeni Üye Kaydı | ? Şifremi Hatırlat

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Çalışmalar sözel bildiri ya da poster bildiri olarak değerlendirilecektir.
 • Katılımcılar, Sunucu Yazar olarak kongreye yalnızca 2 bildiri gönderebilir. Bildirinin içeriğine göre Hakem Heyeti bildirinin sunum türünü değiştirebilir.
 • Kongreye olgu sunumu, literatür taraması ve araştırma türünde çalışmalar bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Bildiri özetleri sadece internet sitesinden kabul edilecektir. Lütfen web sitesindeki bildiri gönderme panelini kullanınız.
 • Tüm yazarların sisteme işlenmesi zorunludur. Bildiri özet metni bölümünde yazar ismi veya kurum bilgisi yazılması durumunda bildiri geçersiz sayılacaktır.
 • Sunumu yapacak yazarın isminin bildiri sisteminde mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.
 • Bildiriler içerisinde yapılacak güncellemeler aynı bildiri üzerinden gerçekleştirilmelidir. Yeni bir bildiri olarak yüklenen güncellemeler dikkate alınmayacaktır.
 • Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
 • Bildiriler konu ile ilgili belirlenmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecek ve bildiri kabulleri internet üzerinden yapılacaktır.
 • Bildirilerin kongrede sunulabilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
 • Bildiri özet metni kabul olduğu ve kayıt işlemi tamamlanmış olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan sözel ve poster bildiriler, kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 • İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız.
 • Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Bilimsel Komite sorumlu değildir.
 • Sözlü ve poster olarak sunulan bildiriler, kongre sonrasında İKÇÜSBF Dergisi’nde basılacaktır.

Bildiri Özet Metninin Hazırlanması

 • Bildiri özet başlığı büyük harfle yazılmalıdır.
 • Bildiri özet metni, 300 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 • Çalışma bildirisi 1.Giriş, 2.Amaç, 3.Yöntem, 4.Bulgular, 5.Tartışma ve Sonuç, 6.Anahtar Sözcükler (Anahtar sözcükler; ilk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olarak yazılmalıdır) kısımlarından oluşmalıdır.
 • Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik eklenmesi yapılabilir.

Poster Sunum Özellikleri

 • E-posterlerin dikey formatta PPT dosyası (16:9 ölçü oranında) olarak tek sayfa halinde hazırlanması ve tarafımıza PPT, JPEG ve PDF formatlarında iletilmesi gerekmektedir. Tüm formatların hazırlanması bildirilerin okunabilirliği açısından zorunludur.

Tam Metin Gönderim Kuralları

 • Tam metin son gönderim tarihi bildiri kabullerinden sonra ilan edilecektir.
 • Kongre kapsamında bilimsel programda yer alan konuşmacılarımızın konuşma metinleri tercihen İKÇÜ SBF Dergisi Kongre Ek Sayısında yayınlanacaktır.
 • Tam metinlere özet eklenmesine gerek yoktur.
 • Özet ve tam metin bildiriler ve konuşmalar İKÇÜSBF Dergisi Yazım Kuralları’na göre hazırlanmalıdır.
Her türlü görüş, öneri ve hata bildirimleriniz için : [email protected]
BildiriTURK © 2020